Innovation og ekspertise som mangfoldighedsledelsesværktøjer

Arbejdsstyrkens mangfoldighed er en betegnelse som kan med forskellige koncepter at gøre, såsom nationalitet, religion, alder, race, køn, og etnisk baggrund. Mange arbejdere med unikke baggrunde har oplevet ansættelsesdiskrimination på grundlag af disse baggrunde. Diskrimination på arbejdspladsen kan finde sted i ansættelsesprocessen, uddeling af arbejdsopgaver, promovering, fyring, og / eller kompensation af kunden. Diskriminationen kan fremvises af stort set hvem som helst: interviewere, arbejdsgivere, ledere, vejledere, kollegaer, og endda nyansatte.

Diskrimination på arbejdspladsen kan foregå på følgende måder:

Aldersdiskrimination: Dette sker når en ansat behandles uretfærdigt på grund af sin alder. Ældre ansatte kan for eksempel få at vide at de bør gå på pension fordi de er for gamle, hvorimod yngre ansatte kan få at vide at de er for unge til at passe en vis profil.

Kønsdiskrimination: Dette sker når en ansat er fordomsfuld på grund af hans eller hendes køn. Dette sker for det meste når en arbejdsgiver antager at nogle jobs er udfordrende for kvindelige ansatte og dermed skabt til mandlige ansatte.

Racediskrimination: Dette sker når en arbejdsgiver behandler en ansat uretfærdigt på grund af dennes race eller etnicitet.

Andre diskriminerende situationer kan på arbejdspladsen kan være forårsagede af forskelle med hensyn til hjemland og modersprog. Dette opstår som resultat af forskellige nationaliteter, accenter, og sprog. Forskelle med hensyn til religion og seksuel orientering opstår når nogle ansatte accepterer homoseksuelt ægteskab hvorimod andre er imod det. Disse forskellige typer diskrimination kan vise sig at blive yderst problematiske for en virksomhed hvis de ikke håndteres professionelt.

Bestyrelse af disse mangfoldigheder som kan være grundlag for diskrimination på arbejdspladsen er højst nødvendig, da det sikrer en heterogen arbejdsstyrke som formår at leve op til sit potentiale. De fleste virksomheder døjer med mangfoldighedsrelaterede problemer, men succesrige virksomheder drager fordel fra mangfoldigheden og skaber en retfærdig arbejdsplads fri for diskrimination. Der er adskillige grunde til at bestyrelse af mangfoldighed på arbejdspladsen er vigtig for enhver virksomhed.

Udover at udrydde diskrimination og følelsen af at være hæmmet af ens baggrund sørger mangfoldighedsledelse også for at innovation og ekspertise fremhæves som de vigtigste elementer i virksomhedens hverdag. Dette udløser det bedste i de ansattes personligheder. Det er en kæmpe fordel at maksimere kompetencer, talent, viden, og evner.

Enhver virksomhed som med succes mangfoldighedsleder arbejdsstyrken ved at benytte unikke arbejdsstrukturer og praksisser har bedre chance for at konkurrere med succes på lokale og globale markeder. Mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen gør det muligt at lære hvordan en arbejdsstyrke som består af enkeltpersoner med forskellige baggrunde kan være en stor fordel for virksomheden på det globale marked.

Ledere som ved at det er en konkurrencefordel ved at omfavne arbejdspladsens mangfoldighed kan løse fremstående mangfoldighedsrelaterede problemer ved at opdele ansatte i hold. Disse hold kan sammen fremtænke innovative strategier som, med lidt held,kan skabe positive resultater på det globale marked.

Disse ovenstående grunde til at forbedre mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen har hjulpet mange nyansatte, administratorer, vejledere, og seniorledere med at indse fordelene ved mangfoldighedsledelse som intet tegn bærer på diskrimination. Forskellene mellem de ansatte skal forstås og påskønnes. Den positive accept af en enkeltpersoners unikke baggrund er nødvendig for at vedligeholde innovationen som er gearet mod kreative idéer og ekspertiser i enhver virksomhed som er opsat på at få succes.